In de regio Zuid-Holland-Zuid ontbrak een overkoepelende, bovenschoolse, voorziening met een aanbod specifiek voor leerlingen met een (zeer) begaafd intelligentieprofiel. Stichting Hart voor IQ (Haviq) is hét expertisecentrum hoogbegaafdheid van de regio; alles onder één dak!

Onze missie is het creëren van een flexibel en op maat aanbod voor kinderen en jongeren. We adviseren en ondersteunen ouders en professionals én vullen hun kennis aan.

De stichting biedt een huiselijke en veilige omgeving waarvan het aanbod bijdraagt aan de maximale ontplooiing van de talenten van kinderen en jongeren. Het is een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders, scholen en professionals; positief en op de toekomst gericht. De kwaliteit van het aanbod wordt gegarandeerd door inzet van ervaren en geschoolde medewerkers met voldoende kennis van, affiniteit en ervaring met de doelgroep.

Het expertisecentrum is op de volgende vier pijlers gebouwd:

Meer weten over Haviq?

Je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee! We vinden het wel fijn om dat van tevoren te weten; wil je via de email of telefonisch contact met ons zoeken om een afspraak te maken?

Neem contact met ons op