Steuntje in de rug nodig?

Soms is het toepassen van nieuw aangeleerde vaardigheden/gedrag lastig. We kijken dan graag in de dagelijkse situatie mee hoe je dit kunt doen. We bieden begeleiding gericht op problematiek met een specifieke overlap met hoogbegaafdheid.

Wat wij doen

De begeleiding kan individueel en alleen op het kind gericht zijn. Wij vinden dat het systeem een belangrijke rol speelt. Daarom worden het gezin, ouders en school niet alleen betrokken, we begeleiden hen ook. We richten ons in de begeleiding op de volgende aspecten:

  • Het overnemen van handelingen en regie en ingrijpen bij gedragsproblemen.
  • Het verder verbeteren van handelingen en/of het toepassen van nieuw aangeleerd gedrag door oefening, bijsturing in het dagelijks leven.
  • Onderhouden van de vaardigheden door herhaling en/of bijsturing.

Voor wie

Voor alle kinderen/jongeren en ouders die vastlopen in het toepassen van nieuwe vaardigheden/gedrag. Die wel willen maar niet kunnen of durven. Voor leerkrachten en teams, die wel willen, maar niet weten hoe.

Waartoe

Door ons niet alleen op het kind of de jongere zelf te richten, maar ook het systeem er bij te betrekken worden de volgende doelen bereikt:

  • (Achteraf) kunnen reflecteren op de situatie en daar het handelen op aanpassen.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen (gevoel van competentie en autonomie)
  • Vergroten van het onderling begrip.
  • Vergroten van de handelingskracht/draagkracht.
  • Verminderen van de draaglast.

Tarieven

Intakegesprek €98,78 per uur (deze kosten worden alleen in rekening gebracht als na de intake wordt afgezien van een begeleidingstraject. Wij brengen hierbij standaard 15 minuten voorbereidingstijd in rekening)

Begeleidingstarief €98,78 per uur (een consult bestaat uit 45 minuten direct cliëntcontact en 15 minuten indirecte tijd)

Onze trajecten worden (geheel of gedeeltelijk) vanuit PGB vergoed, een maatwerkovereenkomst met de gemeente of vanuit het samenwerkingsverband waar de school van uw kind onder valt. U dient voor een PGB aan te melden bij de gemeente waarin u woont. Let op, zorgverzekeraars vergoeden geen behandeling voor mensen jonger dan 18 jaar.

Onze aanpak

Op basis van een intakegesprek bepalen we wat precies de ondersteuningsbehoefte is: waar heb je/jullie hulp bij nodig (visie van de jongere zelf en ouders). Samen met de begeleider schrijf je een begeleidingsplan. Hierin staat precies beschreven welke vaardigheden/gedrag geoefend worden, waarom daar aan gewerkt gaat worden en hoe dat gebeurt.

Meer weten?

Neem contact met ons op