Hoogbegaafdheid is toch geen ziekte, dus hoezo moet je behandeld worden?

We behandelen geen hoogbegaafdheid, maar de problemen die er naast bestaan of soms het gevolg van kunnen zijn. Zo kunnen problemen ontstaan als gevolg van het niet gezien, gehoord of erkend worden. Dit kan leiden tot heftige gevoelens van eenzaamheid of anders zijn. Verder kunnen problemen ontstaan omdat je zo goed over van alles kunt nadenken dat dingen je angst aanjagen, je niet kunt stoppen met nadenken, piekeren en je zorgen maken.

Wat wij doen

We bieden behandeling gericht op problematiek met een specifieke overlap met hoogbegaafdheid. Bij de behandeling richten we ons eveneens op het systeem bestaande uit het gezin, ouders en school. We richten ons in de behandeling op de volgende aspecten:

  • Psycho-educatie
  • Aanleren van nieuwe vaardigheden/gedrag of het verbeteren van vaardigheden/gedrag.

Voor wie

  • Voor alle kinderen en jongeren die vastlopen, niet lekker in hun vel zitten, woede-uitbarstingen hebben, angstig zijn, blijven piekeren of dingen moeilijk los kunnen laten.
  • Voor alle ouders die vastlopen omdat ze alles al geprobeerd hebben of niet weten waar ze moeten beginnen en waar ze goed aan doen.

Waartoe

Door ons niet alleen op het kind of de jongere zelf te richten, maar ook het systeem er bij te betrekken worden de volgende doelen bereikt:

  • Inzicht in de situatie.
  • Versterken van het zelfbeeld.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen.
  • Verbeteren van de ouder-kind relatie.
  • Vergroten van de psychologische veerkracht.

Onze aanpak

Op basis van een intakegesprek bepalen we wat precies de ondersteuningsbehoefte is: waar heb je/jullie hulp bij nodig (visie van de jongere zelf en ouders). De behandelaar schrijft in overleg met jou/jullie een behandelplan. Hierin staat precies beschreven waar aan gewerkt gaat worden, waarom daar aan gewerkt gaat worden en hoe dat gebeurt.

Meer weten?

Neem contact met ons op