Kunnen wij je helpen?

Soms weet je het even niet meer en heb je behoefte aan een luisterend oor, wil je brainstormen of ben je op zoek naar handvatten en/of een advies van een expert.

Wat wij doen

Consult en advies is ons preventieve aanbod. Het is eenmalig. Afhankelijk van de vraag en behoefte kan het bestaan uit: een telefonisch contact, contact per email of een observatie dan wel het bijwonen van een gesprek op school met leerkrachten /zorgcoördinator/intern begeleider en ouders.

Voor wie

U kunt bij ons terecht als u:

  • Een ouder bent met zorgen of twijfels.
  • Een jeugdprofessional van het Jeugdteam bent en behoefte hebt aan specifieke informatie.
  • Werkzaam bent op een school en u vragen heeft over een leerling waarbij (u vermoedt dat) sprake is van hoogbegaafdheid.
  • Een professional (huis-/jeugd- en kinderartsen, schoolverpleegkundigen, leerplichtambtenaren, (ortho)pedagogen, psychologen, vaktherapeuten etc.) bent zonder specifieke kennis van hoogbegaafdheid en graag wilt weten wat u verder zou kunnen betekenen voor de client waarbij u betrokken bent.

Waartoe

U wilt:

  • Brainstormen.
  • Advies, tips en handvatten.
  • Ondersteuning in gesprekken.
  • Een goede verwijzing naar adequate ondersteuning in welke vorm en bij wie dan ook.

Onze aanpak

Een consult of advies is zo aangevraagd, neem daarvoor contact op via email: info@hartvooriq.nl Op basis van het eerste (korte) contact wordt de hulpvraag concreet gemaakt en een eventuele vervolgafspraak gemaakt.
De kosten voor een consult bedragen €98,78 per uur.

Meer weten?

Neem contact met ons op