Soms wil je het gewoon snappen; is er een oorzaak, waarom doe/denk/voel ik (me) zo, wie ben ik?

Door middel van onderzoek krijg je meer inzicht in je persoonlijkheid, de cognitieve en emotionele ontwikkeling, waarom het aangaan en onderhouden van sociale contacten soms zo lastig is enzovoorts.

Ons aanbod

Bij Haviq kunt u uit drie pakketten kiezen: instap, basis en extra.
De instap en basis pakketten zijn beperkt in omvang en bieden snel inzicht en handvatten bij enkelvoudige vragen.

Het pakket extra is uitgebreid en geschikt voor het bieden van inzicht in complexe problemen.
Dit pakket is volledig op maat te maken. We vinden het belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het onderzoek en waar het nader antwoord op moet geven.

Voor wie

  • Kinderen en jongeren, vanaf 4 jaar
  • Volwassenen

Waartoe

Door middel van onderzoek krijg je meer inzicht in je persoonlijkheid, de cognitieve en emotionele ontwikkeling, waarom het aangaan en onderhouden van sociale contacten soms zo lastig is etcetera.

Onze aanpak

Voorafgaand het onderzoek vult u het aanmeldformulier in. Daarin wordt u om informatie gevraagd om het kind en de situatie beter te kunnen begrijpen.

Op basis van het aanmeldformulier vindt een intakegesprek plaats waarin eventuele onduidelijkheden besproken worden. Vervolgens vindt het onderzoek plaats. Dit is altijd in de ochtend en kan afhankelijk van de vraag en het gekozen pakket uit meerdere dagdelen bestaan.

Binnen 6 weken na de afname van het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats. In dit gesprek krijgt u uitleg over de observaties tijdens onderzoek, hoe intelligentie is opgebouwd en hoe de schoolniveaus hieraan gerelateerd zijn, hoe de resultaten van onderzoek geïnterpreteerd moeten worden en tevens wordt samen met u de adviezen en aanbevelingen doorgenomen.

Na het adviesgesprek ontvangt u het onderzoeksverslag. Het verslag bestaat uit de onderzoeksresultaten, observaties, conclusie en adviezen. Voor het kind wordt een aangepast kindverslag geschreven.

Meer weten?

Neem contact met ons op