Soms wil je het gewoon snappen; is er een oorzaak, waarom doe/denk/voel ik (me) zo, wie ben ik?

Door middel van onderzoek krijg je meer inzicht in je persoonlijkheid, de cognitieve en emotionele ontwikkeling, waarom het aangaan en onderhouden van sociale contacten soms zo lastig is etcetera.

Ons aanbod

Bij Haviq kunt u uit drie pakketten kiezen: basis, plus en extra.

Voor wie

  • Kinderen en jongeren, vanaf 4 jaar
  • Volwassenen

Waartoe

Door middel van onderzoek krijg je meer inzicht in je persoonlijkheid, de cognitieve en emotionele ontwikkeling, waarom het aangaan en onderhouden van sociale contacten soms zo lastig is etcetera.

Onze aanpak

Voorafgaand het onderzoek vult u het aanmeldformulier in. Daarin wordt u om informatie gevraagd om het kind en de situatie beter te kunnen begrijpen.

Op basis van het aanmeldformulier vindt een intakegesprek plaats waarin eventuele onduidelijkheden besproken worden. Vervolgens vindt het onderzoek plaats. Dit is altijd in de ochtend en kan afhankelijk van de vraag en het gekozen pakket uit meerdere dagdelen bestaan.

Drie weken na de afname van het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats. In dit gesprek krijgt u uitleg over de observaties tijdens onderzoek, hoe intelligentie is opgebouwd en hoe de schoolniveaus hieraan gerelateerd zijn, hoe de resultaten van onderzoek geïnterpreteerd moeten worden en tevens wordt samen met u de adviezen & aanbevelingen doorgenomen.

Na het adviesgesprek ontvangt u het onderzoeksverslag. Het verslag bestaat uit de onderzoeksresultaten, observaties, conclusie en adviezen.

Meer weten?

Neem contact met ons op