In dit stroomschema ziet u hoe de aanmeldprocedure verloopt en wat daar voor geregeld moet worden.

In dit stroomschema ziet u hoe de aanmelding voor onderzoek verloopt.