19 augustus 2022

Fasering onderwijs-zorg arrangement

In dit document vind je helder toegelicht hoe wij de fasering bij de HOOOM en @HOOOMgroepen zien en uitvoering aan geven.