12 november 2018

Informatieavond Passend Onderwijs voor Hoogbegaafden

Op donderdagavond 6 december organiseert Haviq een informatieve (en interactieve) bijeenkomst over Passend Onderwijs voor hoogbegaafden. De bijeenkomst zal worden verzorgd door Egbert Vleeming, onderwijsconsulent.

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een extra ondersteuningsbehoefte.

Egbert Vleeming heeft een hoeveelheid aan functies in het onderwijs vervuld. Na een korte periode van lesgevende taken in het speciaal, regulier en speciaal basisonderwijs, bekleedde hij diverse directiefuncties binnen het onderwijs. Zo was hij jaren directeur van een Speciale school voor Basisonderwijs en tevens voorzitter van een Permanente Commissie Leerlingenzorg. Vervolgens was Egbert directeur van een Samenwerkingsverband van 26 scholen. Sinds 2012 is Egbert Vleeming als zelfstandig ondernemer actief in meerdere functies: als onderwijsadviseur, interim directeur, mediator en onderwijsconsulent. De vele jaren ervaring, altijd rondom het kind met een bijzondere  ondersteuningsvraag, hebben hem een brede kijk op de onderwijsmogelijkheden van het kind gegeven. In zijn werkzaamheden als onderwijsconsulent is hij de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met de zoektocht naar een passende onderwijsplek voor HB-leerlingen. Dit zowel vanuit het onderwijsveld als vanuit de ouders, die zich zeker niet altijd gehoord voelen. In die hoedanigheid is hij zich terdege bewust van de complexiteit van de specifieke hulpvraag op maat.

Het eerste deel van deze avond zal Egbert iets vertellen over het beoogde doel van Passend Onderwijs, de rol van de onderwijsconsulent en de rechten en plichten van ouders ten aanzien van Passend Onderwijs. Daarbij zal ook verteld worden over de casuïstiek waar een onderwijsconsulent mee te maken heeft op het gebied van hoogbegaafdheid. Het tweede deel van de avond is er voldoende ruimte voor inbreng vanuit het publiek. Er kunnen vragen worden gesteld en er is mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen.

De avond start om 20.00 uur en zal omstreeks 21.30 uur afgelopen zijn. Inloop vanaf 19.30 uur.

Graag vooraf aanmelden voor deze avond via info@hartvooriq.nl. Kosten bedragen € 10,-  per persoon.