Leren leren en leren denken!

Vaak hebben jongeren als ze op de middelbare school komen nog niet eerder het nut ingezien of de noodzaak ervaren om huiswerk te maken of te leren. Dit zorgt voor problemen wanneer ze op hun cognitieve niveau uitgedaagd worden, omdat ze niet langer op basis van hun intuïtie iets kunnen doen of beantwoorden. Het wordt dan noodzakelijk om woordjes te stampen of stof te herhalen dan wel is gestructureerd en systematisch nadenken vereist.

Wat wij doen

We bieden een gespecialiseerde cursus leervaardigheden: we gaan een stap verder dan alleen het maken van een planning, huiswerk maken en controleren. Er is veel aandacht voor het leren leren en leren denken. We richten ons op de ondersteuning van de volgende gebieden:

 • psycho-educatie over de werking van het brein
 • psycho-educatie (basis) over hoogbegaafdheid in relatie tot leren
 • mindset: hoe en wat denk je over leren?
 • verkennen en aanleren van leerstrategieën
 • versterken van de executieve en cognitieve functies (planning en organisatie, taakinitiatie)

Voor wie

Voor alle jongeren uit de onderbouw van het VO die vastlopen bij het maken van hun huiswerk of tijdens toetsen. Dit kan zowel te maken hebben met het ontbreken van adequate studie- en leervaardigheden als bijvoorbeeld faalangst.

Waartoe

Door de jongere de vaardigheden aan te leren om te kunnen leren op een manier die bij hem / haar zelf past worden de volgende doelen bereikt:

 • zelfinzicht
 • vergroten van de leermotivatie
 • vergroten van zelfvertrouwen (gevoel van competentie en autonomie)
 • toepassen van leerstrategieën
 • gebruik maken van sterke executieve functies
 • en compenseren van zwakke executieve functies

Onze aanpak

De leervaardigheden cursus omvat 7 bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Je krijgt tijdens de bijeenkomsten handvatten bij het leren leren en leren denken. En je wordt uiteraard gestimuleerd om de geleerde strategieën en vaardigheden ook zelf toe te passen. De bijeenkomsten worden geleid door ervaren en deskundige gedragswetenschappers.
De cursus wordt tweemaal per kalenderjaar gegeven: na de voorjaarsvakantie en na de herfstvakantie.
De eerstvolgende cursus start op donderdag 7 maart 2024. Kosten voor de gehele cursus bedragen €299.

Meer weten of direct aanmelden?

Neem contact met ons op