Leren leren en leren denken!

Vaak hebben jongeren als ze op de middelbare school komen nog niet eerder het nut ingezien of de noodzaak ervaren om huiswerk te maken of te leren. Dit zorgt voor problemen wanneer ze op hun cognitieve niveau uitgedaagd worden, omdat ze niet langer op basis van hun intuïtie iets kunnen doen of beantwoorden. Het wordt dan noodzakelijk om woordjes te stampen of stof te herhalen dan wel is gestructureerd en systematisch nadenken vereist.

Wat wij doen

We bieden meer dan gespecialiseerde huiswerkbegeleiding: we gaan een stap verder dan alleen het maken van een planning, huiswerk maken en controleren. Er is veel aandacht voor het leren leren en leren denken. We richten ons op de ondersteuning van de volgende gebieden:

  • psycho-educatie over de werking van het brein
  • mindset: hoe en wat denk je over leren?
  • verkennen en aanleren van leerstrategieën
  • versterken van de executieve en cognitieve functies
  • mediërend leren / remedial teaching

Voor wie

Voor alle jongeren die vastlopen bij het maken van hun huiswerk of tijdens toetsen. Dit kan zowel te maken hebben met het ontbreken van adequate studie- en leervaardigheden als bijvoorbeeld faalangst.

Waartoe

Door de jongere niet alleen te begeleiden bij het maken van zijn of haar huiswerk, maar ook de vaardigheden aan te leren om dit te doen op een manier die bij hem / haar zelf past worden de volgende doelen bereikt:

  • vergroten van de leermotivatie
  • vergroten van zelfvertrouwen (gevoel van competentie en autonomie)
  • toepassen van leerstrategieën
  • gebruik maken van sterke executieve functies
  • en compenseren van zwakke executieve functies

Onze aanpak

Op basis van een intakegesprek bepalen we wat precies de ondersteunings-behoefte is: waar heb je hulp bij nodig (visie van de jongere zelf, ouders én school), hoeveel keer in de week kom je en hoe lang per keer?

Samen met je coach stel je een zes-weken-plan op. Hierin staat precies beschreven waar je de komende tijd aan gaat werken en waarom. Je krijgt wekelijks begeleiding bij het leren leren en leren denken. En je wordt uiteraard gestimuleerd om de geleerde strategieën en vaardigheden ook zelf toe te passen.

Meer weten?

Neem contact met ons op