Wat als je kind langdurig niet naar school gaat?

Haviq heeft een uniek aanbod in de regio voor thuiszitters. We bieden zorg om hen te motiveren en te ondersteunen met als doel om tot passend onderwijs te komen. Hooom staat voor Hoogbegaafden Onderwijs en Opvang Op Maat. Voor de basisschoolleerlingen hebben we Hooom en voor het voortgezet onderwijs en breder is er @Hooom. Per jaar zijn er een drietal vaste instroom momenten: na de zomer, kerst en meivakantie. In overleg is tussentijds instromen mogelijk.

Wat wij doen

Een individueel kortdurend traject voor observatie en stabilisatie.
Een traject voor de middellange termijn in zorg-intensieve situaties binnen Hooom en @Hooom.

Jaarkalender HOOOM 2021-2022

Jaarkalender @HOOOM 2021-2022

Jaarkalender @HOOOM2 2021-2022

Voor wie

  • PO, VO en HO
  • Voor leerlingen die onderpresteren, regelmatig ziek zijn, te laat komen, thuis heel ander gedrag laten zien dan op school en waarbij dit (of waarvan het vermoeden bestaat dat dit) gerelateerd is aan hoogbegaafdheid.
  • Voor leerlingen die door problemen gerelateerd aan hoogbegaafdheid dreigen uit te vallen, dan wel uitgevallen zijn en thuis zitten.

Waartoe

  • Weer gemotiveerd zijn (om te willen leren).
  • Een idee hebben hoe ze hun groei en ontwikkeling (door middel van onderwijs) kunnen vormgeven.
  • Passende leerstrategie├źn verkennen en toe kunnen passen.
  • Handelingsgericht advies over het vervolg; wat is passend onderwijs voor deze leerling, hoe ziet dat eruit.
  • Overgang naar onderwijs of ander vervolg begeleiden.

Onze aanpak

Aandacht voor zorg en het emotionele welzijn staat voorop. Ondersteuning gericht op zowel de emotionele, sociale als de cognitieve ontwikkeling.

Meer weten?

Neem contact met ons op