Wat als je kind langdurig niet naar school gaat?

Haviq heeft een uniek aanbod in de regio voor thuiszitters. We bieden zorg om hen te motiveren en te ondersteunen met als doel om tot passend onderwijs te komen. HOOOM staat voor Hoogbegaafden Opvang en Onderwijs Ondersteuning op Maat. Voor de basisschoolleerlingen hebben we HOOOM en voor het voortgezet onderwijs en breder is er @HOOOM. Per jaar zijn er een drietal vaste instroom momenten: na de zomer, kerst en meivakantie. In overleg is tussentijds instromen mogelijk.

Uitspraak van één van de kinderen van HOOOM tijdens het onkruid weghalen in de tuin:

“Ik laat de wortels zitten, want dan heb ik volgende week tenminste weer wat te doen.”

Wat wij doen

Een individueel kortdurend traject voor observatie en stabilisatie.
Een traject voor de middellange termijn in zorg-intensieve situaties binnen HOOOM en @HOOOM

Jaarkalender HOOOM en @HOOOM 2023-2024.

Hoe wij dat doen

Lees hoe wij de fasering van een traject bij de HOOOM en @HOOOM groepen zien en vormgeven.

Om een veilig pedagogisch klimaat te kunnen borgen, hanteren wij huisregels en is de volgende cliëntcode van toepassing.

Voor wie

  • PO, VO en HO
  • Voor leerlingen die onderpresteren, regelmatig ziek zijn, te laat komen, thuis heel ander gedrag laten zien dan op school en waarbij dit (of waarvan het vermoeden bestaat dat dit) gerelateerd is aan hoogbegaafdheid.
  • Voor leerlingen die door problemen gerelateerd aan hoogbegaafdheid dreigen uit te vallen, dan wel uitgevallen zijn en thuis zitten.

Waartoe

  • Weer gemotiveerd zijn (om te willen leren).
  • Een idee hebben hoe ze hun groei en ontwikkeling (door middel van onderwijs) kunnen vormgeven.
  • Passende leerstrategieën verkennen en toe kunnen passen.
  • Handelingsgericht advies over het vervolg; wat is passend onderwijs voor deze leerling, hoe ziet dat eruit.
  • Overgang naar onderwijs of ander vervolg begeleiden.

 

“Voor ons is het resultaat er al. Teruggang in het onderwijs met doorlopende steun van Haviq. Het had niet beter kunnen gaan!”

(Bron: CTO 2024)

Tarieven

Een traject voor HOOOM en @HOOOM is opgebouwd uit een een aantal uren behandeling, begeleiding en dagbesteding. Omdat de trajecten maatwerk zijn, wordt in overleg bekeken wat passend is voor de situatie van uw kind.

Intakegesprek €119,50 per uur (deze kosten worden alleen in rekening gebracht als na de intake wordt afgezien van een traject. Wij brengen hierbij standaard 15 minuten voorbereidingstijd in rekening)

Behandeltarief €119,50 per uur

Begeleidingstarief €98,78 per uur

Dagbesteding €99,02 per dagdeel van 4 uur

Onze trajecten worden (geheel of gedeeltelijk) vanuit PGB of een maatwerkovereenkomst met de gemeente vergoed. U dient hiervoor aan te melden bij de gemeente waarin u woont. Let op, zorgverzekeraars vergoeden geen behandeling voor mensen jonger dan 18 jaar.

 

LET OP! Zowel de groepen voor het PO als voor het VO hebben op dit moment een wachtlijst. De groepen zijn vol tot aan de zomervakantie.

Onze aanpak

Aandacht voor zorg en het emotionele welzijn staat voorop. Ondersteuning gericht op zowel de emotionele, sociale als de cognitieve ontwikkeling.

Meer weten?

Neem contact met ons op