Onderwijs

Het onderwijsaanbod van Haviq is zowel preventief als curatief in te zetten.

Door middel van een arrangement is het mogelijk dat de begeleider van Haviq het kind of de jongere op school ondersteunt. Daarnaast kan de leerkracht of mentor ondersteund worden bij de aanpak in de klas en op school.

Voor kinderen op de basisschool kan deelname aan de bovenschoolse peergroup onderdeel zijn van een verrijkingstraject. Gedurende een dagdeel in de week wordt in de peergroup gewerkt aan vaardigheden op verschillende gebieden. Deze vaardigheden kunnen vervolgens in de reguliere groep worden ingezet.

Voor kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen of reeds uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs biedt Haviq een onderwijs-zorg arrangement aan. Een combinatie van begeleiding en onderwijs, waarbij de focus in beginsel ligt op emotioneel welzijn en later verschuift in de richting van het weer volgen van een vorm van onderwijs.

Voor het scholingsaanbod van ouders, zorgprofessionals en onderwijsprofessionals hebben wij een aanbod gerealiseerd vanuit de Haviq Academie.

Onze aanpak

Aanmelden voor een onderwijs gerelateerd traject kan telefonisch of via een contactformulier op de site.

Meer weten?

Neem contact met ons op