Waarom een oudertraining? 

Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen is een mooie, maar soms ook ingewikkelde taak. Het vinden van een balans in een sturende, structurerende rol met de grote autonomiebehoefte en gevoeligheid van kinderen kan een uitdaging zijn. Daarnaast wordt deze ‘dans’ ook vaak niet begrepen door de omgeving.

Het doel van de training is om samen met andere ouders van hoogbegaafde kinderen na te denken over wat er komt kijken bij de opvoeding. Er is ruimte voor (h)erkenning in het delen van ervaringen en uitwisselen van tips en adviezen aan de hand van oefeningen en theoretische achtergrond.

Wat zal er aan de orde komen? 

De training is opgezet vanuit de thema’s binnenwereld, buitenwereld en de interactie tussen beide. Aan het eind van deze training hopen we met elkaar een nieuwe stap te hebben gemaakt in het zien en herkennen van de moeilijke én mooie momenten en nieuwe inspiratie en taal te hebben opgedaan om hiermee om te gaan. Zowel naar het kind als naar de omgeving van het kind.

Wat zijn de kosten?

De bijdrage van de training is vastgesteld op € 249,00 per persoon. Indien er met het jeugdteam afspraken zijn gemaakt over het volgen van een oudertraining, kan de training worden bekostigd vanuit het PGB. Mochten de kosten een reden zijn om niet deel te nemen, neem dan even contact met ons op

Interesse?

De oudertraining wordt doorgaans tweemaal per jaar gegeven.

In een serie van drie avonden van ca. 2 tot 2,5 uur komen allerhande onderwerpen aan bod.

De eerstvolgende oudertraining staat gepland op de dinsdagavonden 21 en 28 mei en 11 juni 2024. De avonden starten om 19.00 uur. Na afloop is er nog kort gelegenheid tot napraten tot uiterlijk 21.30 uur.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@hartvooriq.nl.

“Children are not things to be molded,

but unique beings to be unfolded.”