Mijn naam is Annemarie Heijman, ik ben 29 jaar en trotse moeder van een prachtige dochter. Ik ben sinds enkele jaren werkzaam als orthopedagoog en heb ervaring met een brede doelgroep. Ik ben dankbaar dat Haviq daar een mooie en interessante groep aan toevoegt. Ik zie hoogbegaafdheid als een complexe formule die uitgewerkt moet worden alvorens alle puzzelstukjes op de plaats kunnen vallen en bijbehorende karakteristieken kunnen opbloeien om magie te creëren. Het uitwerken van die formule is uitdagend en voor ieder individu weer anders, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning is het zo’n uniek en waardevol concept. De behoefte is enorm en de groep hoogbegaafden is mijns inziens veel te lang een ongeziene doelgroep geweest.

Mijn achtergrond is uiteenlopend, gevoed door brede interesses en een onstilbare honger en nieuwsgierigheid naar kennis. Ik heb orthopedagogiek en onderwijswetenschappen gestudeerd en verwacht medio 2020 ook fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit af te ronden. Op het eerste gezicht misschien een opmerkelijke combinatie, maar ze vormen beide een accurate afspiegeling van mijn persoonlijkheid en complementeren elkaar op diverse raakvlakken. Met de opgedane kennis en vaardigheden, in combinatie met de nodige levenservaring, kan ik kinderen en jongeren helpen om het beste uit zichzelf te halen en hun welbevinden te verbeteren. Daarbij werk ik handelingsgericht vanuit de pedagogische driehoek, waarbij ik de interactie tussen deze drie domeinen (kind, gezin en school) analyseer en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart breng. Mijn werkzaamheden bij Haviq bestaan o.a. uit diagnostiek, behandeling, begeleiding en het adviseren van ouders en school.

Daarnaast vind ik het heerlijk om na te denken over nieuwe ontwikkelingen en innovatieve projecten. Een enthousiast idee uitwerken tot een concreet en betekenisvol geheel geeft me energie. Ik blijf op persoonlijk vlak ook verlangen naar ontwikkeling en laat mijn ambities vermenigvuldigen. Tevens speelt een gezonde en actieve levensstijl een belangrijke rol in mijn leven.

Namens Haviq doe ik mijn werk vol passie en liefde en sta ik naast het kind en de jongere. Ik vertel je niet wat te doen, maar kan jou begeleiden in het proces waarin je vanuit autonomie en zelfkennis op zoek kan gaan naar wat jij nodig hebt. Dit alles vanuit vertrouwen en positiviteit. Het leven is niet altijd makkelijk, maar met de juiste mindset en krachtige vaardigheden kan ik je helpen en ondersteunen hoe om te gaan met jouw waardevolle en unieke karakter.

“Creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress…” Edward de Bono.