Leren van ontwikkelingsgelijken

Hoogbegaafde leerlingen leren zeer gemakkelijk omdat ze het leuk vinden om nieuwe dingen te leren en nieuwe informatie en kennis op te nemen. Het ontbreekt hen echter vaak aan praktische vaardigheden en vinden het lastig om te leren omgaan met de frustratie als iets niet (in één keer) lukt.

Voor deze kinderen biedt de bovenschoolse Peergroup ’t Nest een mogelijke oplossing. De peergroup is onderdeel van een verrijkingstraject en vormt zo een aanvulling op het reguliere onderwijs. De peergroup vindt plaats onder schooltijd.

Peergroup ’t Nest biedt de mogelijkheid om op een uitdagend cognitief niveau te oefenen met praktische vaardigheden, zowel op sociaal emotioneel gebied als met betrekking tot de (meta)cognitie en executieve functies. Daarnaast kunnen ze samen zijn met anderen die hen écht begrijpen en waar ze als ontwikkelingsgelijken van elkaar kunnen leren.

Wat we doen

Gedurende een dagdeel per week kan een kind deelnemen aan de peergroup. Deelname aan de peergroup gebeurt zolang het kind daar de behoefte aan heeft. Naast een verrijkend aanbod op cognitief gebied (door te werken aan projecten rond verschillende thema’s) komen ook verschillende werkvormen en vormen van begeleiding aan bod. De individuele behoeften van het kind staan hierbij steeds centraal. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: muziek maken, tekenen / schilderen, ontspanningsoefeningen, denkspellen, rollenspellen, lichaamsoefeningen (sport en spel) en het aanleren van studievaardigheden en sociale vaardigheden.

Meer informatie over onze aanpak en de onderbouwing ervan vind je in het beleidsplan.

De jaarkalender van de peergroup kun je hier vinden.

Voor wie

De peergroup is bedoeld voor kinderen, die hoogbegaafd zijn en (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, met name op het gebied van vaardigheden. Door deze ondersteuning en begeleiding in de peergroup te geven kunnen de kinderen op een bepaald moment weer verder deelnemen aan het (onderwijs-)proces in de reguliere groep. De peergroup is ook bedoeld voor kinderen waar vermoedens van hoogbegaafdheid zijn, maar die dat om de één of andere reden niet laten zien.

Waartoe

Doelstelling van de peergroup:

  • Het welbevinden van het kind bevorderen;
  • Leervaardigheden; niet zozeer de kennis (lezen, rekenen enz.), maar de vaardigheid (plannen, organiseren, focussen, timemanagement, flexibiliteit, doorzettingsvermogen e.d.) staat hierbij centraal;
  • Levensvaardigheden; zelfsturing, het ontwikkelen van oplossingsgericht denken, leren falen enz.;
  • Sociale vaardigheden

Onze aanpak

Om te bepalen of het kind geplaatst kan worden in de peergroup vindt een uitgebreide intake plaats. Indien het kind in aanmerking komt voor de peergroup wordt eerst een proefplaatsing gedaan. Het is belangrijk dat het kind zich op zijn gemak voelt, en dat de reguliere basisschool toestemming geeft om aan de peergroup deel te nemen. Is dat het geval, dan is de plaatsing definitief. Tussentijds zal er regelmatig contact zijn met de eigen leerkracht, zodat het geleerde uit de peergroup ook in de reguliere groep kan worden toegepast.

Aanmelden?

Download hier het aanmeldformulier