Een vliegende start

Heb je thuis ook zo’n stuiterbal die dolgraag uitdaging wil maar nog niet naar school mag? Of eentje die al wel op school zit, maar liefst nog meer, sneller en moeilijker wil?

Hoogbegaafde kinderen leren zeer gemakkelijk omdat ze het leuk vinden om nieuwe dingen te leren en nieuwe informatie en kennis op te nemen. Het ontbreekt hen echter vaak aan praktische vaardigheden en vinden het lastig om te leren omgaan met de frustratie als iets niet (in één keer) lukt.

Voor de allerjongsten van 3 tot en met 5 jaar biedt de bovenschoolse peergroup een mogelijke oplossing. De peergroup is onderdeel van een verrijkingstraject en vormt zo een aanvulling op het reguliere onderwijs. De peergroup vindt plaats onder schooltijd.

De peergroup biedt de mogelijkheid om op een uitdagend cognitief niveau te oefenen met praktische vaardigheden, zowel op sociaal emotioneel gebied als met betrekking tot de (meta)cognitie en executieve functies. Daarnaast kunnen ze samen zijn met anderen die hen écht begrijpen en waar ze als ontwikkelingsgelijken van elkaar kunnen leren.

Jaarkalender Uilskuikens & Stuiterballen 2020_2021

Wat we doen

Naast een verrijkend aanbod op cognitief gebied (door te werken rond verschillende thema’s) komen ook verschillende werkvormen en vormen van begeleiding aan bod. De individuele behoeften van het kind staan hierbij steeds centraal. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: muziek maken, tekenen / schilderen, ontspanningsoefeningen, denkspellen, rollenspellen, lichaamsoefeningen (sport en spel) en het aanleren van studievaardigheden en sociale vaardigheden.

De lessen worden verzorgd door een ervaren en bevoegd docent, Marion van Kapel.

Voor wie

De groep ‘Uilskuikens en Stuiterballen’ is speciaal bedoeld voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar, die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Kinderen die heel graag naar school willen, maar dat vanwege hun leeftijd nog niet mogen. Of kinderen die al op school zitten, maar bij wie nog niet is herkend dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Of de school kan niet bieden wat het kind nodig heeft.

Elk project wordt afgesloten met een heuse oorkonde en een kort evaluatieverslag over de deelname.

Waartoe

Doelstelling van de peergroup:

  • Het welbevinden van het kind bevorderen;
  • Leervaardigheden; niet zozeer de kennis (lezen, rekenen enz.), maar de vaardigheid (plannen, organiseren, focussen, timemanagement, flexibiliteit, doorzettingsvermogen e.d.) staat hierbij centraal;
  • Levensvaardigheden; zelfsturing, het ontwikkelen van oplossingsgericht denken, leren falen enz.;
  • Sociale vaardigheden

Praktische informatie

Om deel te kunnen nemen aan de Peergroup moet uw kind aangemeld worden.
Het is belangrijk dat de basisschool toestemming geeft om aan de peergroup deel te nemen.
Omdat bij deze leeftijdsgroep de niveauverschillen heel groot kunnen zijn, wordt vooraf gevraagd een vragenlijst in te vullen om het startniveau van het kind te kunnen bepalen. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de behoeften die het kind heeft.

Deelname aan de peergroup kan gedurende het gehele schooljaar (dit zijn in totaal 4 projecten); er kan ook per project worden ingeschreven.
Groep 0 t/m 2 dinsdagochtend van 9u00 - 11u30 uur (deuren open vanaf 8u50)

Planning:
zie jaarkalender

Kosten:
zie aanmeldformulier

Aanmelden?

Download hier het aanmeldformulier