7 oktober 2018

Van hoog intelligent naar hoog begaafd in de klas.

Bij een hoogintelligente leerling zien we enorme kansen. Kansen om verder te komen dan het reguliere, om uit te blinken en om echt te vernieuwen. We weten dat met gerichte zorg en aandacht een hoogintelligente leerling kan doorontwikkelen naar hoogbegaafd. Tegelijk zijn er dilemma’s en uitdagingen en vragen. Wat is het verschil tussen hoog intelligent en hoog begaafd, hoe werkt dit en hoe vinden we de juiste benadering om beide type leerling te stimuleren in hun ontwikkeling?

Dinsdag 20 november om 16:00 uur organiseert HaviQ in samenwerking met Praktijk Hanneke Berens een masterclass van twee uur waar we verder in zullen gaan op deze onderwerpen. Hanneke Berens zal gezamenlijk met adolescentenpsychiater S. Cardona Cano meer uitleg geven over het begrip hoogbegaafdheid zodat er zicht ontstaat op wat dit is en wat hiermee samenhangt. In deze masterclass geven we uitleg over de mogelijkheden die je als school hebt om deze kinderen te ondersteunen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Tot slot staan we stil bij wat het betekent voor ouders om een hoogbegaafd kind op te voeden en hoe je als professional vanuit school hierin ouders kan adviseren en hoe je de samenwerking met ouders vorm kan geven.

Laten we met elkaar staan voor Passend Onderwijs, dat ook passend is voor onze hoogbegaafde leerlingen!

Aanmelden voor deze masterclass kan tot uiterlijk 4 november. De prijs is €50,00 exclusief BTW.

Om aan te melden, stuur een mail naar aanmelden Masterclass en vermeld daarin de volgende gegevens:
• Naam en factuuradres gegevens deelnemer,
• School of organisatie waar u werkzaam bent,
• Functie,
• Ervaringen met hoogbegaafdheid,
• Verwachtingen van de masterclass.
Na aanmelding ontvangt u van ons een mail met daarin de informatie over de locatie, tijden en de factuur. Na betaling van de factuur is de aanmelding definitief. De masterclass gaat door vanaf 15 deelnemers.
We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten en met elkaar verdieping te zoeken op het gebied van hoogbegaafdheid!